"The Art of Alignment Artist: Accelerating Success"

Breng Talent, Team en Technologie naadloos samen

Voor moeiteloos versneld Persoonlijk én Zakelijk Succes


“Geen manager bereikt

zijn doelen met een ongemotiveerd, slecht functionerend team dat hun informatietechnologie 

onbenut laat.”

Word de trotse leider van een zelfsturend, talentgedreven team, met een 

duurzaam succesvolle toekomst 

dankzij de S.U.C.C.E.S. Methode. 

De Sleutel van Succes ligt in het naadloos aansluiten van ieders talenten op de gebruikte technologie.
Deze bewezen systemische strategie biedt je een simpel solide stappenplan op weg naar meer plezier en topprestaties. Het maakt het verborgen potentieel van jou, je team en je business volledig vrij.
Transformatief Coach
Business Alignment Mentor
Strategisch Informatie Manager

Ellen kijkt als een van de weinige Informatie Managers niet alleen naar de Informatie Voorziening en de ICT maar ook naar de Organisatie. Dat is niet alleen prettig maar heeft een enorme meerwaarde, omdat het organisatorisch ook voor elkaar moet komen. Wat is er nu mooier dan dat al die kennis en ervaring in één persoon geborgd is.

M. Misset
Data- en BI-analist Ambulancedienst Gelderland Midden, Veiligheids- & Gezondheidsregio Gelderland Midden.

Ellen is in staat een heel complex project met succes te voltooien in een organisatie waarbinnen men met elkaar niet of nauwelijks in staat is samen te werken. Door relaties op te bouwen, weet ze barrières en daarmee de "wij-zij"-cultuur te doorbreken. Op een dergelijk resultaat kun je als gemeente verder. Je bent gek, als je niet met haar in zee gaat!

W.J. van Tilborg
Stuurgroep & MT-lid Gemeente Zundert

Alignment op drie levels

Wat zeggen de cijfers?

Het is bewezen: Wanneer je aanwezig talent in een organisatie nauw laat samenwerken en samenbrengt met een vooruitstrevende IT-strategie die afgestemd is op een lonkend toekomst perpectief, schieten de volgende indicatoren omhoog.

Het
werkplezier vermeerdert met meer dan 50%, de performance met bijna 60% en de prestaties met een verbluffende 72%.
En er is meer: Een dergelijke afstemming vermindert het ziekteverzuim met 21% en het personeelsverloop met 12%.

Deze resultaten bereik je met de S.U.C.C.E.S. Strategie die 
Alignment brengt op drie levels:
 
Individueel en collectief binnen zowel het team als de organisatie als geheel.

Ervaar jij als manager
één of meer van de volgende uitdagingen?

Teamdynamiek
Wordt de samenwerking in je team bemoeilijkt door wrijving, gebrekkige communicatie of een eilandcultuur, wat resulteert in een stijgend ziekteverzuim en het vertrek van bekwame mensen?
Digitalisering
Belemmeren ineffectieve informatiesystemen of verouderde software de prestaties en productiviteit? Ervaar je binnen je team weerstand tegen verandering omdat ze vernieuwingen (in de ICT) niet meer willen omarmen?
Motivatie
Ervaar je frustratie bij het motiveren van je team voor het behalen van strakke deadlines, vooral wanneer sommige teamleden aanzienlijke begeleiding nodig hebben om hun potentieel te benutten?

Strategie
Dreig je te midden van hoge werkdruk en talloze complexe vraagstukken het overzicht en de controle te verliezen? Dit terwijl technologische veranderingen zich steeds sneller opvolgen.
Balans
Vind je het lastig om een gezonde werk-privé balans te behouden, omdat je constant bezig bent met het blussen van brandjes om de gestelde bedrijfsdoelen te bereiken en daardoor steeds later thuis bent?
Efficientie
Moet je met beperkte middelen steeds meer bereiken in steeds minder tijd, terwijl de werkdruk al ongekend hoog is en de sfeer in je team inmiddels tot ver onder het vriespunt gedaald is?
Heb jij het gevoel gevangen te zitten in een neerwaartse spiraal?

Ik snap je

Gelukkig is er een oplossing

Ellen wist het projectteam te transformeren door ieders individuele talenten te benutten. Het leidde tot de succesvolle afronding van het zeer complex traject binnen de gestelde deadlines.

Terloops bevrijdde ze me van het stigmatiserende 'DISC- label' dat ik droeg en mij benauwde. 

B. Buitenhuis
Projectlid & Informatiemanager Gemeente Almere

Ongelofelijk, hoe Ellen het voor elkaar krijgt tijdens een technisch traject van alle Drechtsteden tezamen, de balans tussen de mens en de techniek weet te herstellen.

Dat terwijl de culturen en technologische historie van de zeven organisaties sterk van elkaar verschillen.

G.J. de Goede
Stuurgroep Drechtsteden & MT-Lid Gemeente Papendrecht

Wie ben ik?

Gepassioneerde professional

Ik ben Ellen Loopstra en ben gepassioneerd en gespecialiseerd in het verenigen van talenten, teams en technologie voor persoonlijk en zakelijk succes. Met mijn expertise in leiderschap, verandering en (team)gedrag en informatietechnologie coach en begeleid ik professionals tijdens bedrijfskundige ICT-transformaties.


Mensgerichte benadering
Mijn benadering, de S.U.C.C.E.S. Strategie, legt niet de nadruk op 'de technologie' als ultiem doel, maar plaatst 'de mens' centraal. Deze bewezen benadering richt zich op het bevorderen van leiderschap Deze bewezen benadering richt zich op het ontwikkelen van leiderschap met het doel ieders plezier te vergroten, de performance te verbeteren en de prestaties te vergroten door het optimaal benutten van ieders individuele talenten, effectief ondersteund door technologie.

Veelzijdige verbinder
Ik ben een veelzijdige verbinder, in staat om het schijnbaar onverenigbare bij elkaar te brengen, vertrouwen op te bouwen en pragmatische oplossingen te bieden die in lijn zijn met het gezamenlijke doel. Ik heb de naam no-nonsense, scherp, en doortastend te zijn terwijl ik tegelijkertijd empathisch en betrokken al mijn creativiteit inzet.

Help te Transformeren
Als afgestudeerd Fysisch Geograaf, gespecialiseerd in de Landschapsveranderkunde heb ik meer dan 30 jaar expertise in Geo Informatie & Communicatie Technologie opgebouwd. Door de jaren heen heb ik diverse managementrollen vervuld en talloze organisatorische, informatie- en applicatielandschappen helpen transformeren.

Toonaangevende namen

Ik heb gewerkt in en samengewerkt met toonaangevende commerciële organisaties zoals Capgemini, PwC, Esri, Movares, Geodan, Arcadis, NS, Twijnstra & Gudde en overheden als Gemeentes, Provincies, Waterschappen en Veiligheidsregio’s. Ook hebben talloze zelfstandigen mijn expertise ingeschakeld om hun ondernemingen te stroomlijnen en te versnellen.

Missie gedreven
Mijn missie is om minstens een miljoen professionals wereldwijd te inspireren om moeiteloos hét verschil te maken op basis van hun specifieke talenten. Met mijn co-auteurschap van de Internationale Bestseller "The Law of Brand Attraction" heb ik al een start gemaakt.

"Moeiteloos Succesvol" is mijn motto. Ontdek de methodiek tijdens de Gratis Masterclass. 

Co-auteur
Internationale
Bestseller 'The Law of Brand Attraction'


Ellen is een toegewijde, enthousiaste inspirerende vrouw, die zowel uit persoonlijk ervaring als vanuit haar professie weet dat leven en werken niet van elkaar te scheiden zijn. Ze weet zowel praktisch handelen met innerlijke beleving, wat het met je doet, harmonisch te verzoenen, waardoor je collectieve vermogen wordt aangesproken. Hiertoe zet ze zich creatief in om je op enigerlei wijze te raken en mee te nemen naar je nog niet gekende vermogen.


R. Rosenboom en L. Opheij
Springteam Trainersatelier

Creëer kansen voor

meer harmonie

en topprestaties 

in jouw team

Stel je dit voor: een omgeving waar iedereen met enthousiasme werkt, waar talenten floreren, technologie ondersteunt i.p.v. lastig is.
Wat zou er dan voor jou en je mensen waarmee je samenwerkt veranderen? Ellen heeft de sleutel voor jou om jouw team om te toveren tot een krachtige, goed geoliede machine waarin iedereen fluitend zijn doelen haalt. Dit zijn niet zomaar 
woorden,
dit is de sleutel tot jouw toekomstig succes.

Laat deze kans niet aan je voorbijgaan.

Kom
NU in actie en zie hoe harmonie, efficiëntie en ongekende resultaten de nieuwe norm worden voor jouw team.

Wat anderen zeggen

Op haar eigen specifieke soms speelse wijze weet Ellen resultaten te bereiken in veranderprocessen. Ze activeert creativiteit bij deelnemers en bereikt met behulp daarvan een inventarisatie van de problemen, knelpunten als ook de gedragen oplossingen daarvoor. De combinatie van traditioneel verandermanagement en een tikje kunstzinnigheid is bepalend voor haar succesvolle aanpak.

J Bijsmans
Informatiemanager & Directeur Bijsmansmanagement en Advies BV

Er heerste een gevoel van onveiligheid en men werkte niet meer samen. Ellen heeft mijn team in no-time getransformeerd en heeft gemaakt dat ik weer kan doen wat ik het allerliefste doe: Managen!

P. van Hegelsom
Onderwijsmanager ROC West Brabant

Ellen is uniek. Een zeldzame combinatie van visie naast feitelijke kennis en ervaring.

D. Beukers
Programmamanager Waterschap HDSR

Door het team te stimuleren boven zichzelf uit te stijgen, wist Ellen voor de zeer strakke deadline alle datasets te leveren en hebben we beter gepresteerd dan de grotere partijen.

I. Vromen
MT-Lid Het Gegevenshuis

Ellen heeft haar werkzaamheden als projectleider verricht in een (te) groot divers multidisciplinair projectteam waarin iedereen -net als de hele afdeling- al jaren een eigen agenda heeft en er al voor haar komst vaak zonder plezier gewerkt werd. Een koers varen en samenwerken was daarom erg lastig. Door haar enorme inzet is niet alleen het project geslaagd, maar heeft er ook een cultuurverandering plaatsgehad en is het onderling vertrouwen verbeterd.

R. Remmerts
Projectlid Provincie Gelderland & Consultant Antea

Zoals Ellen Informatie Management benadert is precies de goede manier. Niet alleen kijkend naar de menskant, zoals HRM dat doet. Ook niet enkel instrumenteel, zoals we vaak bij ICT zien. Ze wijst mensen de weg. Met de juiste energie brengt zij ze op de juiste plek en zorgt voor verbinding. Ze brengt de moeizame samenwerkingen op een positieve manier weer in beweging. 

A. Willemsen
Enterprise en Informatie Architect, Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland Midden

Wiens succes al is versneld

Zet vandaag nog een eerste stap

Plan vandaag nog een geheel vrijblijvend Strategie Gesprek. Vertel me wat je uitdagingen zijn en laten we samen -nadat we je situatie in kaart hebben gebracht- bekijken of we iets voor elkaar kunnen betekenen.
Of schrijf je in voor de Gratis Interactieve Masterclass om online kennis te maken met de simpel te nemen stappen van de S.U.C.C.E.S. Strategie en te ontdekken waardoor of waarom je je nog niet moeiteloos succesvol voelt.
>